Giới thiệu

hng

CÔNGTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN LAM GIA LAI

Ngày thành lập: 14/09/2017

Phó Giám đốc: Phạm Quỳnh Lam

Điện thoại:0905204723

Email: phamquynhlamgl@gmail.com

Địa chỉ:  327 Cách Mạng, phường Hoa Lư, tp. Pleiku, Gia Lai

Vốn chủ sở hữu: 1.000.000.000VNĐ